Úvod

Obnovenie prevádzky MŠ.

27.05.2020 14:15
  Na základe rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č....

—————

Zápis do MŠ 2020/2021

29.04.2020 13:46
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Veľké Ripňany oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 30.04 . - 31. 5. 2020 bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú zverejníme na stránke...

—————

prepojenie

22.04.2020 09:41
zsvrip.edupage.org/

—————

Facebook

01.04.2020 07:55
Vážení rodičia. Vytvorili sme fb skupinu učiteliek a rodičov detí materskej školy vo Veľkých Ripňanoch. Ak máte záujem, pridajte sa k nám. Nájdete nás v skupinách pod názvom - Materská škola Veľké Ripňany. Tešíme sa na vás.

—————

Prerušená prevádzka materskej školy.

26.03.2020 14:42
 Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, že na základe rozhnodnutia hlavného hygienika SR pokračuje prerušenie prevádzky MŠ. Odvolanie prerušenia bude vykonané v závislosti od rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu.          

—————

Žiadosti o prijatie do MŠ

26.03.2020 14:18
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o...

—————

Vážení rodičia.

25.03.2020 18:28
Mimoriadna situácia zasiahla celú našu spoločnosť a ovplyvnila  každodenný život nás všetkých. Keďže sa nemôžeme s deťmi, ani s vami  kontaktovať osobne, dovoľujeme si vám postupne sprostredkovávať námety na aktivity a nápady na činnosti s vašimi deťmi prostredníctvom edukačných  a...

—————

Vesmír očami detí.

08.03.2020 20:24
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch - Tekovská hvezdáreň Levice aj tento rok ocenilo fantáziu a výtvarnú tvorivosť našich najmenších v súťaži  "Vesmír očami detí".  Do súťaže sa zapojili deti z triedy Lienky - Melánia Bagová a Stelka Krupová, z triedy Včielky -...

—————

Fašiangový karneval.

12.02.2020 14:43
Oznamujeme rodičom, že Fašiangový karneval  (pôvodne plánovaný na 13.2.2020)  je preložený na utorok 25.2.2020 v dopoludňajších hodinách.

—————

Pokračovanie "chrípkových prázdnin"

12.02.2020 14:40
Na základe rozhodnutia RÚVZ v Topoľčanoch oznamujeme, že prerušenie prevádzky MŠ pokračuje do 21.2.2020. Riadna prevádzka MŠ začne 24.2.2020.

—————