O Z N A M Y

ROZLÚČKA  S  PREDŠKOLÁKMI V MŠ

Piesňami sme sa rozlúčili s pani učiteľkami i s kamarátmi z tried mravčekovia a lienky, pretože prežívame  posledné chvíle v našej MŠ.
Taktiež sme sa poďakovali aj našej tete Hele za roky robenia poriadku po nás a pani kuchárkam za starostlilvosť o naše brušká.
V triede sme dostali osvedčenie za úspešné ukončenie predprimárneho vzdelávania, darčeky potrebné do školy a ... sladkú odmenu - tortu, na ktorú sme sa veľmi tešili.
 
" Naši milí predškoláci, prajeme vám veľa úspechov v škole. Budete nám v škôlke chýbať ! "
 

ROZLÚČKA  S  PREDŠKOLÁKMI - TABLO

Už zostáva len pár dní do konca školského roka. Už len pár dní a začnú dni prázdninových letných dní.
 A po nich.. ? 
Z našich predškolákov sa stanú školáci - prváci. 
A tak sme vzali tablo, píšťalky, harmoniku a iné hudobné nástroje a spevom sme sa vydali ulicami našej obce. Po krátkych zastávkach sme nakoniec prišli k výkladu potravín Moringa a k vitrínam v centre obce, kde sme naše tablá uložili.
 

EXKURZIA  NA  BABICU

6. 6. 2018 sme nastúpili do autobusa a vydali sme sa spoznávať domáce a exotické zvieratá na Ranč pod Babicou v obci Bojná. Deťom sa exkurzia veľmi páčila a domov sa vrátili s množstvom zážitkov.

DEŇ  DETÍ

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den deti
1.jún je sviatkom všetkých detí a na tento deň sa tešia rovnako veľkí i malí. I v našej MŠ sme pripravili pre deti oslavu ich sviatku a to vytvorením rôznych aktivít na školskom dvore. Deti všetkých tried spolu s pani učiteľkami súťažili v hode na určený cieľ, v behu cez prekážky, v plazení po lavičke a iných športových disciplínach. Na záver sa zabavili na diskotéke na čerstvom vzduchu.
Samozrejme sa tento deň nezaobišiel bez občerstvenia a sladkých odmien.
A aby tých sladkostí nebolo málo, 
ĎAKUJEME aj pani Stanke Ficovej.
 

OCHRANA PRÍRODY - DEŇ ZEME

Tento deň je určený našej planéte a tomu ako ju chrániť a starať sa o ňu, aby sme mohli aj my žiť zdravšie. Deti sa naučili ako správne separovať odpad, aké je veľmi dôležité, hádzať odpadky do odpadového koša a nie do prírody a veľa ďalších užitočných rád.
Prisľúbili, že nikdy nebudú znečisťovať prírodu. A preto, ak by po rokoch na tento svoj sľub pozabudli, prosím, aby ste im ho pripomenuli :-)
ĎAKUJEME.
 
NÁVŠTEVA  U  PRVÁKOV
16.3. sme boli na návšteve u našich bývalých predškolákov a terajších prvákov, aby nám ukázali, čo všetko sa stihli za tých pár mesiacov naučiť. Našim deťom sa v škole veľmi páčilo a už teraz sa tešia na to, keď nastúpia do prvého ročníka.
 

PREVÁDZKA  MŠ  PRERUŠENÁ  DO ODVOLANIA

Na základe nariadenia RÚVZ podľa § 12 ods. 2 písm. n.) zák. č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia rozhodol o prerušení MŠ vo Veľkých Ripňanoch v termíne od 19.2.2018 až do odvolania.
Rodičov budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu v stredu 28.2.2018.
 
Prevádzka MŠ vo Veľkých Ripňanoch bude počas jarných prázdnin v termíne od 5.3. - 9.3. 2018 z technických príčin ZATVORENÁ .
Riadny nástup do MŠ je 12. 3. 2018
 

KARNEVAL

" Karneval bol v škôlke - sviatok veľkych, malých detí.
Všetky masky skákali dokola.
Tancoval každý, veď ten čas tak rýchlo letí,
o rok na nás znovu zavolá. "

Mikuláš v MŠ

I tento rok Mikuláš poctil svojou návštevou našu MŠ. Deti si pre neho pripravili program s básňami a piesňami a porozprávali Mikulášovi o svojich dobrých skutkoch počas celého roka. Mikuláš ich pozorne vypočul a odmenil ich bohatými balíčkami.
              
 

Floriánske vianočné trhy.

 
2.12.2017 sa konali už siedme vianočné trhy, ktoré usporadúva reštaurácia sv. Florián. Na nich sme spolu s deťmi z triedy Včielky vystupovali vianočnými piesňami a básňami. 
A keďže sú to trhy, tiež sme s pani učiteľkami vyrobili veľa krásných výrobkov, z ktorých zisk išiel na pomoc našej MŠ.
Našli sa aj rodičia, ktorým pomoc pre MŠ nezostala ľahostajná a vo svojom voľnom čase vyrobili krásne veci, ktoré sme mohli na trhoch popredať a tým zvíšiť zisk pre MŠ.
Preto veľké ĎAKUJEME PATRÍ :
p. Ficovej, ktorá tiež prispela k tomu, aby detičky mali mikulášske balíčky plnšie
p. Šnegoňovej
 p. Sekerákovej
 p. Kováčikovej
p. Schmizingovej
p. Bagovej
p. Pavlovičovej
p. Cifrovej
p. Adamkovičovej

 

DEŇ  MATERSKÝCH  ŠKôL  NA  SLOVENSKU

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).
I v našej MŠ sme tento deň oslávili spolu s deťmi, ktoré si pripravili vlastný program medzi jednotlivými triedami.
 

  

ROZDELENIE DETÍ DO TRIED  v ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 SI MôŽETE POZRIEŤ V MENU V PRAVOM BOČNOM PANELI.

 
 
 
 

 

 


Novinky

Školský vzdelávací program

01.09.2016 21:39
Tu si môžete prečítať náš školský vzdelávací program:  

—————

Omaľovánky na stiahnutie

16.12.2012 22:12
Omaľovánky a obrázky na stiahnutie z rôznych rozprávok nájdete po kliknutí na túto...

—————