Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

03.12.2020 23:34

Deti z triedy Včielky sa pod vedením pani učiteliek, a v spolupráci s rodičmi zapojili do celoslovenskej výzvy, ktorej cieľom je potešiť darčekom osamelých ľudí v domove dôchodcov. Podarilo sa naplniť dvanásť darčekových krabíc, ktoré spríjemnia vianočné sviatky ľuďom, ktorí nemajú to šťastie byť počas sviatkov v kruhu svojich najbližších. Tento krásny skutok má zároveň aj výchovný význam, pretože naučia našich najmenších, že lásku a starostlivosť ktorú dostávajú, môžu takýmto spôsobom vrátiť. Veď nemyslieť len na seba a pomáhať bezbranným a osamelým ľuďom, je ten najkrajší dar.

 

 

—————

Späť