Triedna učiteľka: Nikola Javorová

Učiteľka: Iveta Fulírová, zástupkyňa MŠ

   

Antalíková Karolína

Antalík Samuel

Fedor Juraj

Filipová Klára

Hubinská Viktória

Jakubíková Kristína

Julíni Štefan

Kondrla Tomáš

Kováčik Cyril

Kučerová Simona

Kuna Samuel

Lendelová Liliana

Lendel Sebastián

Lendelová Valentína

Lukáčová Katarína

Majgotová Tereza

Rebry Juraj

Svoboda Filip

Šnegoň Adam

Šnegoň Šimon