trieda VČIELKY

Triedna p. učiteľka: Mgr. Evka Machovičová

Učiteľka na triede : Ivetka Fulírová, zástupkyňa pre MŠ

 

 

         Trieda  VČIELKY

 

 

 

Triedna p.učiteľka: Mgr. Evka MACHOVIČOVÁ

 

P. zástupkyňa pre MŠ: Ivetka  FULÍROVÁ

 

 

1

Števčík Martin  

2

Tomšejová Natália

3

Balážiková Lucia                      

4

Gregoričková Emma               

5

Kondrla Jakub                          

6

Csóka Olívia                           

7

Kuruc Pavol                                  

8

Lendelová Nela                        

9

Novotný Angelo                         

10

Rybanská Eliška                        

11

Rusnák Patrik                            

12

Fico Šimon                             

13

Hubinská Mia                             

14

Balážiková Žaneta                    

15

Chaláni František                      

16

Jánošík Milan                             

17

Škorvaga Nikolas                        

18

Štefkovičová Amália               

19

Vlasák Kristián                        

20

Živčák Tomáš                            

21

Labudová Lea                     

22

Ondrej Filip                                

23

Sopková Diana