Triedna učiteľka: Iveta Fulírová, zástupkyňa MŠ

Učiteľka: Mgr. Jana Kunová
Antalíková  Karolína
Balážiková  Žaneta
Filipová  Klára
Hubinská  Mia
Chaláni  František
Jánošík  Milan
Kondrla  Jakub
Kováčik  Cyril
Labudová  Lea
Lukáčová  Katarína
Majgotová  Terézia
Nemec  Alex
Ondrej  Filip
Pavlovič  Nikolas
Rebry  Juraj
Sopková  Diana
Šnegoň  Adam
Šnegoň  Šimon
Štefkovičová  Amélia
Trnková  Emma
Vlasák  Kristián
Živčák  Tomáš