Triedna učiteľka: Viola Baňáková
Učiteľka:  Bc. Mária Trnková

 

Beláň Roman

Belobrad Jakub

Grežďo Matias

Hladík Alex

Kalivodová Lucia

Krupa Timotej

Krupová Liliana 

Kubranská Sára

Kusá Laura

Laciková Stela

Macura Filip

Mago Tara

Mokrá  Sarah

Obuchová   Lenka

Pavlovič Timur Tobias

Prostredná Emily

Sopka Matúš

Šišková Nina

Vaňo Tobias