Triedna učiteľka: Viola Baňáková
Učiteľka:  Mgr. Viera Prochásková

Bagová Melánia

Beláň Roman

Grežďo Matias

Horváthová Eliška

Hladík Alex

Kováčová Jennifer

Krupová Liliana 

Krupová Stela

Kubranská Sára

Laciková Stela

Lendel Alex

Lendel Nikolas

Mago Goran

Mago Tara

Obuchová Lenka

Prostredná Emily

Sopka Matúš

Valo Dávid

Vaňo Tobias