Prijímanie detí do materskej školy

Prijímanie detí do MŠ.

07.11.2019 19:56
Kritériá prijatia (v zmysle § 59 školského zákona)- prednostne sa prijímajú :1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a 3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkouĎalšie kritériá prijatia:- deti ktoré dovŕšia tri roky- deti, ktoré...

—————