Náš tím

PaedDr. Andrea Pániková

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ

Telefón:  038 / 53 92 284

—————

Kolektív zamestnancov MŠ .

 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ  - Iveta Fulírová

Telefón: 038 / 53 92 255

Email: fulirovai@centrum.sk

—————

Učiteľky v školskom roku 2019/2020

Viola Baňáková

Nikola Javorová

Bc. Zuzana Masarovičová

Mgr. Viera Prochásková

 

 

—————

Dôležité osoby zabezpečujúce chod MŠ

Školníčka:                    Helena Rebryová

Upratovačka:               Oľga Antaliková

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň ZŠ s MŠ Veľké Ripňany:

Vedúca školskej jedálne:   Ing. Andrea Rybanská

Hlavná kuchárka:        Marta Majchráková

Kuchárky:                    Janka Hertelová

                                     Miriam Grmanová

                                     Lenka  Merašická

                                     Ladislava Vaňovičová

                                    

—————