Náš tím

Mgr. Jozef Jančovič

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ

Telefón:  038 / 53 92 284

—————

Iveta Fulírová

 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Telefón: 038 / 53 92 255

Email: fulirovai@centrum.sk

—————

Učiteľky

Mgr. Eva Machovičová

Mgr. Viera Prochásková

Stanislava Vavrečková

Viola Baňáková

Nikola Javorová

 

—————

Dôležité osoby zabezpečujúce správny chod MŠ

Školníčka:                    Helena Rebryová

Upratovačka:               Oľga Antaliková

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň ZŠ s MŠ Veľké Ripňany:

Vedúca jedálne:          Andrea Rybanská

Hlavná kuchárka:        Marta Majchráková

Kuchárky:                   Janka Hertelová

                                   Miriam Grmanová

                                   Oľga Antaliková

—————