Náš tím

Mgr. Jozef Jančovič

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ

Telefón:  038 / 53 92 284

—————

Kolektív zamestnancov MŠ .

Kolektív zamestnancov MŠ .

 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ  - Iveta Fulírová

Telefón: 038 / 53 92 255

Email: fulirovai@centrum.sk

—————

Učiteľky v školskom roku 2018/2019

Viola Baňáková

Mgr. Mária Herdová

Mgr. Jana Kunová

Nikola Javorová

Mgr. Viera Prochásková

 

 

—————

Dôležité osoby zabezpečujúce správny chod MŠ

Školníčka:                    Helena Rebryová

Upratovačka:               Oľga Antaliková

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň ZŠ s MŠ Veľké Ripňany:

Vedúca jedálne:          Andrea Rybanská

Hlavná kuchárka:        Marta Majchráková

Kuchárky:                    Janka Hertelová

                                     Miriam Grmanová

                                     Oľga Antaliková

—————