OZNAM - OTVORENIE MŠ.

06.01.2021 18:36

 

     Vážení rodičia, 

na základe vážnej epidemiologickej situácie a pokynov MŠVVaŠ SR k návratu detí do škôl, ktoré sú uvedené na :

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

vám oznamujeme, že:

 

Materská škola bude otvorená od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, záchranári, hasiči, policajti, vojaci...) a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu,

- rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR v čase od 11.1. – 15.1.2021

- od 18. januára 2021 by mala byť otvorená materská škola pre všetky deti, ale všetko závisí od vývoja epidemiologickej situácie.

 

Žiadame rodičov detí, ktorí spĺňajú uvedené kritériá, aby záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ oznámili telefonicky riaditeľke školy na tel. číslo : 0911985576, 0385392284 dňa 7.1.2021 do 14,00 hod.

Jednotlivé protiepidemiologické opatrenia zverejnené na stránkach školy, stránkach MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR sú v jednotlivých prevádzkach ZŠ s MŠ naďalej platné:

  • pri vstupe do budovy MŠ je potrebné použiť dezinfekciu,
  • vo  všetkých priestoroch školy a školských zariadení sú rúška (prekrytie horných dýchacích ciest) povinné pre zamestnancov MŠ a vysoko odporúčané pre deti MŠ,
  • platí zákaz nosenia hračiek a iných predmetov do MŠ,
  • do materskej školy nemôže nastúpiť dieťa s príznakmi akéhokoľvek ochorenia – vonkajšie prejavy na očiach, nose, ušiach a viditeľných častiach kože, zmeny správania a nálady, zvýšená teplota... V prípade, že pedagogický zamestnanec takéto príznaky počas ranného filtra pozoruje, dieťa do materskej školy neprijme. 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti uvedené na web stránke v dokumentoch - súbory na stiahnutie,  alebo ho vypíšete  pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ. Bez uvedeného tlačiva nemôže dieťa nastúpiť do MŠ.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Prosím sledujte web stránku ZŠ s MŠ, kde budeme postupne informácie aktualizovať podľa usmernení MŠVVaŠ SR.

https://zsvrip.edupage.org/?

 

PaedDr. Andrea Pániková, RŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť