Úvod

Oznam riaditeľky školy.

02.11.2020 09:44
  Pokyn k prezenčnému vzdelávaniu detí MŠ od 3.11.2020   - v súlade s novou vyhláškou ÚVZ a uznesením vlády ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov - na základe schopnosti pracovníkov MŠ pokračovať vo svojej práci od 3.11.2020 - Ministerstvo školstva...

—————

COVID 19

30.10.2020 16:02
Milí rodičia,  vzhľadom na celoplošné testovanie COVID 19 informácie o výchovnom procese detí materskej školy budú zverejnené na webovej stránke MŠ dňa 2.11.2020. Možné situácie po 1.11.2020 : - výchovný proces bude prebiehať ako doteraz, - výchovný proces bude prebiehať s úpravami, -...

—————

Jesenné prázdniny.

28.10.2020 12:29
   Oznamujeme rodičom, že prázdniny sa presúvajú na piatok 30.10.2020 ( piatok) a 02.11.2020 (pondelok). Počas jesenných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená. Riadna prevádzka začne v utorok 03.11.2020, pokiaľ sa situácia nezmení.

—————

Sokoliar v MŠ.

24.09.2020 13:19
  V stredu 23.09.2020 navštívil našu materskú školu Sokoliar Dušan Danko. Deti mali možnosť vidieť naše najznámejšie dravce, ktoré žijú aj v našom okolí. Dozvedeli sa kde žijú, čím sa živia a tí najodvážnejší mali možnosť chytiť v rukavici sokola, sovu, či havrana...

—————

Upozornenie - Podmienky vstupu do MŠ.

09.09.2020 12:49
17071 (1).docx (12528)

—————

Opatrenia.

07.09.2020 20:30
Prosíme rodičov o dodržiavanie týchto pravidiel. Zároveň pripomíname , že každé dieťa musí mať v skrinke uložené rúško pre prípad ochorenia, alebo vychádzky mimo areálu materskej školy. Ďakujeme.

—————

Privítanie.

01.09.2020 19:08

—————

Doplňujúce informácie k hodnote telesnej teploty

01.06.2020 14:56
  - Hodnota telesnej teploty 37,0 oC a vyššia, pri nameraní ktorej nemôže byť dieťa prijaté do kolektívu nebola v našom dokumente určená náhodne, ale cielene, s plným vedomím, že sú hodnoty zvýšenej telesnej teploty uvádzané vo viacerých dokumentoch rozdielne. - Z medicínskeho hľadiska sa za...

—————

Obnovenie prevádzky MŠ.

27.05.2020 14:15
  Na základe rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č....

—————

Zápis do MŠ 2020/2021

29.04.2020 13:46
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Veľké Ripňany oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 30.04 . - 31. 5. 2020 bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú zverejníme na stránke...

—————