Triedna učiteľka: Nikola Javorová
 Učiteľka: Mgr. Mária Herdová
 
Antalík Samuel
Fedor Juraj
Grežďo Mathias
Hubinská Viktória
Jakubíková Kristína
Julini Štefan
Knížatová Zara
Kuna Samuel
Kubranská Sára
Kučerová Simona
Laciková Stela
Lendelová Liliana
Lendelová Valentína
Obuchová Lenka
Prostredná Emily
Sopka Matúš
Vaňo Tobias