Učiteľky v školskom roku 2020/2021

Mgr. Mária Balážová

Viola Baňáková

Nikola Javorová

Mgr. Viera Prochásková

Bc. Mária Trnková

Mgr. Eva Nováčiková ( rodičovská dovolenka)

Stanislava Vavrečková ( rodičovská dovolenka)