Učiteľky

Mgr. Eva Machovičová

Mgr. Viera Prochásková

Stanislava Vavrečková

Viola Baňáková

Nikola Javorová