Učiteľky v školskom roku 2018/2019

Viola Baňáková

Mgr. Mária Herdová

Mgr. Jana Kunová

Nikola Javorová

Mgr. Viera Prochásková