Iveta Fulírová

 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Telefón: 038 / 53 92 255

Email: fulirovai@centrum.sk