Kolektív zamestnancov MŠ .

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ  - Iveta Fulírová

Telefón: 038 / 53 92 255

Email: fulirovai@centrum.sk