Riaditeľka ZŠ s MŠ

 PaedDr. Andrea Pániková

 Telefón:  038 / 53 92 284