O Z N A M Y

Oznam!

Riaditeľ ZŠ s MŠ – Veľké Ripňany oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do MŠ na škol. rok 2017 / 2018 sa uskutoční v mesiaci máj, v termíne od 09.05. do 19.05. 2016 , podaním žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ .

Zákonní zástupcovia si môžu žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ prevziať u zamestnancov MŠ denne v čase od 7:00 do 16:00 hod.

Vyplnenú žiadosť a potvrdenú od pediatra prinesú zákonní zástupcovia do MŠ najneskôr do 31. mája 2017.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ ZŠ s MŠ na základe kritérií prijatia do 30. júna 2017.

Kritériá prijatia – prednostne sa prijímajú :

1. deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou

2. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

           3. deti 3-5 ročné

           4. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

            5. 2-ročné deti, ak to kapacita MŠ dovoľuje

6. deti so zdravotným znevýhodnením, ak to kapacita MŠ

     dovoľuje a priestory MŠ a triedy sú na to prispôsobené

07.03. - Návšteva 1.A triedy

Dnes sme naštívili bývalých našich žiakov v 1.A triede. 
Predviedli nám, ako rýchlo a krásne sa naučili čítať. Ukázali nám tiež zošity, 
aby sme si aj my s deťmi z predškolskej triedy Včielky mohli pozrieť, ako už vedia písať.
Ich triedna p.učiteľka Anka Gulabová ich za usilovnosť veľmi pochválila.
Prajeme im veľa trpezlivosti, aby sa naučili čo najviac. :)

15.3. - Vesmír očami detí - udeľovanie cien

Niektoré deti z triedy Včielky sa zapojili do výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.
Vo svojich prácach, v ktorých znázornili to, ako si vesmír predstavujú oni,
 vyjadrili svoju fantáziu a talent. 
Všetky práce boli rozdelené do kategórií, podľa veku a zamerania základných škôl.
Z výtvarných prác z celého okresu porota vybrala tie, ktoré sa im najviac páčili a 
ocenené práce postupujú ďalej do celoslovenského kola.
Medzi ocenenými prácami boli aj tri práce našich žiakov.
1. miesto v kategórii 1 získal :  Dominik Cirók
Čestné uznanie získali :  Kristiánko Oravec a Sárika Mičinová
Výhercom srdečne GRATULUJEME !! :)
 

09.03. - Návšteva obecnej knižnice

Dnes sme s deťmi navštívili obecnú knižnicu.Deti si mohli najskôr prečítať rôzne rozprávkové, či náučné knihy a pani knihovníčka im porozprávala, ako to v knižnici funguje, keď by si chceli nejakú knihu zapožičať.
Na záver im prečítala príbeh a ochotne odpovedala na ich zvedavé otázky.
 

07.03. - Návšteva 1.B triedy

7.3. sme s našimi predškolákmi navštívili minulých predškolákov,a teda dnešných prvákov v ZŠ. Boli sme zvedaví, ako sa im v učení darí a čo všetko sa naučili. Keď nám na hodine matematiky predviedli, akí sú v počítaní šikovní, boli sme na nich veľmi hrdí a za odmenu sme darovali záložky v podobe ceruzky, ktoré sme im s deťmi vyrobili,aby na nás nezabudli. 
Už teraz sa tešíme na štvrtok 16.3., kedy navštívime aj druhú triedu prvákov.

 
 
 

 

 


Novinky

Školský vzdelávací program

01.09.2016 21:39
Tu si môžete prečítať náš školský vzdelávací program:  

—————

Omaľovánky na stiahnutie

16.12.2012 22:12
Omaľovánky a obrázky na stiahnutie z rôznych rozprávok nájdete po kliknutí na túto...

—————