O Z N A M Y

DEŇ  MATERSKÝCH  ŠKôL  NA  SLOVENSKU

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).
I v našej MŠ sme tento deň oslávili spolu s deťmi, ktoré si pripravili vlastný program medzi jednotlivými triedami.
 

  

ROZDELENIE DETÍ DO TRIED  v ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 SI MôŽETE POZRIEŤ V MENU V PRAVOM BOČNOM PANELI.

 
 
 
 

 

 


Novinky

Školský vzdelávací program

01.09.2016 21:39
Tu si môžete prečítať náš školský vzdelávací program:  

—————

Omaľovánky na stiahnutie

16.12.2012 22:12
Omaľovánky a obrázky na stiahnutie z rôznych rozprávok nájdete po kliknutí na túto...

—————