trieda LIENKY

Triedna p. učiteľka: Mgr. Vierka Prochásková

Učiteľka na triede : Violka Baňáková

Č.

Priezvisko a  meno dieťaťa

1.

Bago Matúš

2.

Belobrad Dávid

3.

Csóka Olívia

4.

Fico Šimona

5.

Geričová Timea

6.

Kodaiová Veronika

7.

Kováčová Riana

8.

Kuruc Pavol

 9.

Lacika Damián

10.

Lendelová Nela

11.

Markovičová Alexandra

12.

Majtényiová Laura

13.

Matejovič Juraj

14.

Michaláková Laura

15.

Milata Marek

16.

Novotný Angelo

17.

Ozimák Simon

18.

Rybanská Eliška

19.

Rusnák Patrik

20.

Vlasáková Timea

21.

Valent Sebastián