trieda LIENKY

Triedna p. učiteľka: Violka Baňáková

Učiteľka na triede : Mgr. Vierka Prochásková

 

p.čis

MENO

1

Balážiková  Katarína

2

Besedič  Michal

3

Dubný  Alex

4

Glos  Kevin

5

Grolmusová  Karin

6

Hlavačka  Peter

7

Kmeťo  Michal

8

Mezey  Roman Kristián

9

Mičinová  Sára

10

Vadrnová  Natália

11

Vaňovič  Daniel

12

Vavrečková  Lucia

13

Vavrečková  Kristína

14

Milata  Matúš

15

Lukáč  Tomáš

16

Lachová  Sofia

17

Vlasáková  Timea

18

Markovičová  Alexandra

19

Kováčová  Riana

20

Filip  Damián

21

Vaňovič  Dávid

22

Lukačovičová  Linda

23

Michalák  Denis