trieda VČIELKY

Triedna p. učiteľka: Mgr. Evka Machovičová

Učiteľka na triede : Ivetka Fulírová, zástupkyňa pre MŠ

 

p.čis

MENO

1

Kondrla  Marián

2

Krištofová  Nina

3

Lakata  Adrián

4

Matejovičová  Liliána

5

Živčák  Mário

6

Mikulová  Sofia

7

Vaško  Jakub

8

Svoboda  Sebastián

9

Švec  Henrich

10

Tomšejová  Natália

11

Csóková  Timea

12

Mikulová  Tamara

13

Oravec  Kristián

14

Sopková  Lea

15

Chudíková  Viktória

16

Geričová  Natália

17

Kondrla  Jakub

18

Balážiková  Lucia

19

Šimková  Miroslava

20

Gregoričková  Emma

21

Novotný  Angelo

22

Milata  Marek

23

Rusnák  Patrik