trieda VČIELKY

Triedna p. učiteľka: Mgr. Evka Machovičová

Učiteľka na triede : Ivetka Fulírová, zástupkyňa pre MŠ

POR. ČÍSLO

MENO ŽIAKA

1

BALÁŽIKOVÁ  Lucia

2

CIRÓK  Dominik

3

CIRÓKOVÁ  Dominika

4

CSÓKOVÁ  Timea

5

FILIP  Damián

6

GERIČOVÁ  Natália

7

GREGORIČKOVÁ  Emma

8

CHUDÍKOVÁ  Viktória

9

JÁNOŠÍK  Lukáš

10

KONDRLA  Jakub

11

LUKÁČ  Tomáš

12

LUKAČOVIČOVÁ  Linda

13

MAJGOT  Peter

14

MERAŠICKÝ  Lukáš

15

MIČINOVÁ  Sára

16

MICHALÁK  Denis

17

MIKULOVÁ  Tamara

18

ORAVEC  Kristián

19

SOPKOVÁ  Lea

20

ŠIMKOVÁ  Miroslava

21

TOMŠEJOVÁ  Natália

22

VAŇOVIČ  Dávid