Triedy:

 

Do našej materskej školy je v školskom roku 2014 / 2015 prihlásených 65 detí.

  • Triedu MRAVČEKOVIA navštevuje 17 detí vo veku od 2 - 4 rokov. V triede s deťmi pracujú dve p. učiteľky: - triedna p. učiteľka Stanka Vavrečková a p. učiteľka Mgr. Evka Machovičová

  • Triedu VČIELKY navštevuje 24 detí vo veku od 4 - 6 rokov. V triede s deťmi pracujú dve kvalifikované p. učiteľky: - triedna p. učiteľka zástupkyňa riaditeľa pre MŠ Ivetka Fulírová a učiteľka Zuzka Frťalová.                                                                          

  • Triedu LIENKY navštevuje 24 detí vo veku od 4 - 6 rokov. V triede s deťmi pracujú dve kvalifikované p. učiteľky: - triedna p. učiteľka Mgr. Vierka Prochásková a p. učiteľka Violka Baňáková.                                                                                                              

S deťmi sa pracuje podľa programu ISCED 0 a ŠKVP "Škola pre všetky deti" zameraný na enviromentálnu výchovu, ľudské zvyky a tradície, zdravú výživu, oboznamovanie s cudzím jazykom a rozvíjanie tvorivosti a nadania. 

S deťmi navštevujeme divadelné predstavenia a výchovné koncerty, artistické a cirkusové vystúpenia, na ktoré sa vždy veľmi tešia. Okrem divadelných predstavení pripravujeme pre deti každoročne besiedky - Mikuláš, Vianoce, karneval, MDD, rozlúčka s predškolákmi. Naše deti reprezentujú svojim talentom a nadaním MŠ aj obec v okrese či kraji, účasťou na rozličných súťažiach.